سنگ شکن



- تیغه های الماسی

- خرد کردن سنگ های کوچک  باغات و مزارع
- عرض کار 150 سانتی

  • تراکتور مورد نیاز
  • تعداد تیغه
  • قدرت مورد نیاز

این ترکیب وجود ندارد.


تراکتور مورد نیاز: تراکتور با گیربکس خزشی
تعداد تیغه: 24
قدرت مورد نیاز: 80HP


این یک پیش نمایش از محصولات اخیرا مشاهده شده توسط کاربر می باشد.
هنگامی که کاربر حداقل یک محصول را دیده باشد، این قسمت قابل مشاهده خواهد بود.

محصولات اخیراً مشاهده شده

سیب